Rólunk

Rólunk

A Harkányi Óvoda Mini Bölcsőde é Konyha fenntartója a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás mely jelenleg 8 teleülés összefogásából áll. A társulás tagjai:Harkány, Márfa, Ipacsfa, Drávaszerdahely, Drávacsepely, Csarnóta, Rádfalva és Bisse. Ezen településekről fogadjuk óvodásainkat. A Mini Bölcsődei ellátási körzetünk Harkányra, Drávaszerdahelyre és Márfára korlátozódik.  Óvodánk nagy kiterjedésű épület komplexum, Harkány központjában közvetlenül az iskola mellett helyezkedik el. 1992-ben került átadásra. Hét csoporttal működünk, melyek között van osztatlan és osztott életszervezésű is. Az egyik osztatlan csoportban német nemzetiségi nevelés folyik.

Az épület 1699 négyzetméter, külön tálalókonyhával, az egyes csoportokhoz tartozó vizesblokkal és öltözővel, óvónői-, élelmezésvezetői-, dajkai szobával, szakmai könyvtárral, sószobával, tornaszobával valamint komplex fejlesztő szobával rendelkezik.

Csoportszobáink jól felszereltek, tágasak, világosak,meleg hangulatot sugároznak,  mindegyikhez egy nagy betonterasz is tartozik, amire a csoportszobából duplaajtók nyílnak. Folyamatos a bútorzat, játékszerek és eszközök megújítása, cseréje.

Harkányi Óvoda és Konyha 01
Harkányi Óvoda és Konyha 02

A német nemzetiségi neveléshez is rendelkezünk szakirodalommal, gyermekirodalommal, képesség-, és készségfejlesztő eszközökkel, játékokkal. A nemzetiségi hagyományápoláshoz szükséges népviselettel is rendelkezünk. A német nemzetiségi önkormányzat külön támogatja a csoportot.

Jól felszerelt tornaszobával rendelkezünk.

Harkányi Óvoda tornaterem
Harkányi Óvoda tornaterem 2
Harkányi Óvoda tornaterem 3

Az udvari eszköztár, játék-, és mozgásfejlesztő eszközök, az udvar beépítése a mozgásigény kielégítését, a mozgás fejlesztését szolgálja.

Az óvodát minden oldalról nagy füves udvar veszi körül, amit 2013-ban pályázati forrásból modern, jó minőség, biztonságos játékokkal szerelték fel. 2019-ben újabb sikeres pályázatnak köszönhetően tovább bővítettük udvarunk felszereltségét.

Játékra, sportolásra alkalmas betonteraszok, és hatalmas zöld terület veszi körbe az intézményt. Itt egyaránt megtalálhatóak a mozgásfejlesztésre alkalmas játszószerek, a saját ültetésű dísz-, és gyümölcsfák, bokrok, sövények.

Harkányi Óvoda udvar
Harkányi Óvoda udvar
Harkányi Óvoda udvar

Óvodánkban kiemelt fontosságú az egészség megőrzése az egészséges életmódra nevelésen belül az egészséges- esztétikus környezet, az egészséges táplálkozás biztosítása a környezettudatoságra nevelés. Szeretnénk megakadályozni a közösségekben terjedő fertőzéses megbetegedések kialakulását. Óvodánk, a sószoba  rendszeres használatával szeretné megőrizni az egészséget, megelőzni a betegségek terjedését a közösségen belül a

Harkányi Óvoda udvar

Szintén kiemelt szerepet kap programunkban a néphagyományok ápolása is, melyet beépítünk mindennapjainkba, pl. Mihály napi vásár, Márton nap, Luca nap, pünkösdölő. Néptánc tehetségműhelyünk tagjai rendszeresen fellépnek városunk rendezvényein.

A hét csoportban tizennégy óvodapedagógus dolgozik, tizenöt fős a nevelőtestület.

Az óvoda dolgozóira jellemző a nyitottság, az aktivítás, az innovatív és gyermekközpontú szemlélet. Nyugodt, biztonságot adó légkörben a játék fejlesztő erejét kihasználva szeretnénk örömteli éveket biztosítani a ránk bízott gyermekek számára.

A haladó és előre látó vezetésnek köszönhetően a szakmai ellátottságunk az átlagosnál jobb. 7 szakvizsgás pedagógussal rendelkezünk és 2 tanulásban akadályozott gyógypedagógussal. 2 fejlesztőpedagógus, 2 gyógytestnevelő, 3 mentorpedagógus, 2 közoktatás-vezető és 3 német nemzetiségi nevelőnk van. Ez a személyi összetétel óvodánk erősségei közé tartozik. A nevelő testület munkáját 7 szakképzett dajka és 2 fő pedagógiai asszisztens segíti.

A személyi feltételek hozzájárulnak az óvodai dolgozók összehangolt munkájához.

Hisszük, hogy nevelőmunkánk akkor eredményes, ha a gyermekek eltérő szükségleteit figyelembe véve, sikerorientált, környezetében jól eligazodó,  pozitív kapcsolatok kiépítésére alkalmas egyéniségeket nevelünk.

Óvodánk gyermekközpontú, nyitott és befogadó. A ránk bízott gyermekeket úgy neveljük, hogy önmagukkal és környezetünkkel harmóniában éljenek.

A gyermeki személyiség formálásához elengedhetetlen s szeretetteljes légkör és a gyermekekre odafigyelő, egyéniségét, képességeit jól ismerő és fejlesztő óvodapedagógus, aki biztosítja az előítéletektől mentes nevelést, valamint a képességek kibontakoztatásához az egyenlő hozzáférést.

Óvodánkba 8 faluból érkeznek gyermekek, igen eltérő környezeti, társadalmi és szociális háttérrel. Ezért fontos feladatunk, hogy megismerjük a családokat, életüket, szokásaikat, nevelési attitűdjeiket, közelítsük az elképzeléseket egymáshoz, s az óvoda elképzeléseihez, törekedjünk a hátrányok csökkentésére, az egyenlő esélyek biztosítására.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek  a néphagyományokkal, népi gyermekjátékokkal, a néptánccal.

Közös célunk a gyermekeket felelősséggel óvni, nevelni. Nagy hangsúlyt fektetünk, hogy kialakítsuk és fejlesszük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges vonásokat és megvalósítsuk a gyermek egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztést az optimális feltételek megtervezésével.

Hatékony pedagógiai munkánk érdekében rendszeres és tartalmas kapcsolatot alakítunk ki a családokkal, a fenntartóval, az iskolával és  más közművelődési intézményekkel.